CCPA

CCPA Policy

CCPA

Te California Consumer Privacy Act (CCPA), ingevoerd in 2020, is een baanbrekende wetgeving die het digitale marketinglandschap aanzienlijk heeft veranderd. De wet is bedoeld om de privacyrechten van inwoners van Californië te waarborgen en heeft verschillende beperkingen opgelegd aan de manier waarop bedrijven gegevens van consumenten verzamelen, opslaan en gebruiken. In deze uitgebreide gids gaan we in op de fijne kneepjes van de CCPA, de gevolgen voor marketeers en bedrijven en hoe je ervoor kunt zorgen dat de wetgeving wordt nageleefd om vertrouwen op te bouwen bij je klanten.

1) CCPA begrijpen

De CCPA, een staatswet bedoeld om de privacyrechten en consumentenbescherming voor inwoners van Californië te verbeteren, werd aangenomen door de wetgevende macht van de staat Californië en op 28 juni 2018 ondertekend door Jerry Brown, de toenmalige gouverneur van Californië. De verordening werd van kracht op 1 januari 2020 en de handhaving begon op 1 juli 2020.

De CCPA is een antwoord op de groeiende bezorgdheid over de privacy en veiligheid van persoonlijke informatie in het digitale tijdperk. Het geeft Californische consumenten nieuwe rechten met betrekking tot hun persoonlijke informatie en legt gegevensbeschermingsverplichtingen op aan bedrijven die dergelijke informatie verzamelen of verkopen.

2. Belangrijkste kenmerken van CCPA

De CCPA wordt gekenmerkt door verschillende hoofdkenmerken, die elk ontworpen zijn om consumenten te beschermen en te zorgen voor verantwoorde gegevenspraktijken door bedrijven. Deze omvatten:

 • Transparantie: Bedrijven zijn verplicht om de categorieën en specifieke stukken persoonlijke informatie die ze verzamelen openbaar te maken, evenals het doel voor het verzamelen van dergelijke informatie.
 • Controle: Consumenten hebben het recht om te vragen om verwijdering van hun persoonlijke informatie en om af te zien van de verkoop van hun persoonlijke informatie.
 • Verantwoordingsplicht: Bedrijven zijn verplicht om in te gaan op verifieerbare verzoeken van consumenten en mogen consumenten die hun CCPA-rechten uitoefenen niet discrimineren.

3. CCPA vs. GDPR

Hoewel de CCPA veel overeenkomsten heeft met de General Data Protection Regulation (GDPR) van de Europese Unie', zijn er enkele belangrijke verschillen. De CCPA is alleen van toepassing op inwoners van Californië, terwijl GDPR een bredere reikwijdte heeft en zich uitstrekt tot alle EU-burgers. In tegenstelling tot GDPR, waarbij bedrijven expliciete toestemming moeten krijgen voordat ze persoonlijke gegevens mogen verzamelen, werkt de CCPA op een opt-out basis, waarbij consumenten kunnen vragen dat bedrijven stoppen met het verkopen van hun gegevens.

4. Rechten van de consument onder CCPA

De CCPA verleent verschillende nieuwe rechten aan consumenten in Californië, waaronder:

 • Recht op informatie: Consumenten hebben het recht om te weten welke persoonlijke informatie een bedrijf over hen verzamelt en hoe deze wordt gebruikt en gedeeld.
 • Recht op verwijdering: Consumenten kunnen verzoeken om verwijdering van persoonlijke gegevens die van hen zijn verzameld (met enkele uitzonderingen).
 • Recht op opt-out: Consumenten hebben het recht om af te zien van de verkoop van hun persoonlijke gegevens.
 • Recht op non-discriminatie: Bedrijven mogen consumenten niet discrimineren omdat ze hun CCPA-rechten uitoefenen.

5. Zakelijke verplichtingen onder CCPA

Bedrijven die onder de CCPA vallen moeten aan verschillende verplichtingen voldoen, waaronder:

 • Consumenten informeren: Bedrijven moeten consumenten informeren op of voor het moment dat ze gegevens verzamelen.
 • Verzoeken van consumenten afhandelen: Bedrijven moeten procedures opstellen om te reageren op verzoeken van consumenten om opt-out, know en delete.
 • Werknemers opleiden: Bedrijven zijn verplicht om werknemers die vragen van consumenten behandelen op te leiden over de privacypraktijken van het bedrijf en de CCPA.
 • Documenten bijhouden: Bedrijven moeten gedurende 24 maanden gegevens bijhouden over verzoeken en hoe ze daarop hebben gereageerd om aan te tonen dat ze de regels naleven.

6. Implicaties voor marketeers

De CCPA heeft verschillende gevolgen voor marketeers:

 • Gegevensverzameling: Marketeers moeten transparanter zijn over de gegevens die ze verzamelen en hoe deze worden gebruikt.
 • Toestemming van de consument: Marketeers moeten de keuzes van de consument respecteren en gemakkelijke methoden bieden voor consumenten om af te zien van het verzamelen en verkopen van gegevens.
 • Gegevensbeveiliging: Marketeers moeten ervoor zorgen dat verzamelde gegevens veilig worden opgeslagen en verwerkt, zodat het risico op gegevenslekken wordt verkleind.

7. Naleving van de CCPA garanderen

Er zijn verschillende stappen nodig om ervoor te zorgen dat de CCPA wordt nageleefd:

 • Update privacybeleid: Werk je privacybeleid bij om duidelijke informatie te geven over de manier waarop gegevens worden verzameld, gebruikt en gedeeld.
 • Beheer van consumentenverzoeken: Procedures implementeren om te reageren op verzoeken van consumenten om toegang tot gegevens, verwijdering en opt-out binnen de vastgestelde termijn.
 • Training voor werknemers: Train werknemers over de vereisten van de CCPA en hoe om te gaan met vragen en verzoeken van consumenten.
 • Maatregelen voor gegevensbeveiliging: Implementeer robuuste maatregelen voor gegevensbeveiliging om consumentengegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang en inbreuken.

8. Voordelen van naleving van CCPA

Naleving van de CCPA kan bedrijven verschillende voordelen bieden:

 • Vertrouwen van de klant: Door de privacy van consumenten te respecteren en transparant te zijn over gegevenspraktijken, kunnen bedrijven het vertrouwen van consumenten verdienen, wat kan leiden tot meer loyaliteit en retentie..
 • Concurrentievoordeel: Naleving van de CCPA kan dienen als een onderscheidende factor in een markt waar consumenten zich steeds meer zorgen maken over privacy.
 • Vermijden van boetes: Naleving helpt de hoge boetes en juridische complicaties te voorkomen die gepaard gaan met CCPA-overtredingen.

9. Handhaving en sancties CCPAs

De CCPA wordt gehandhaafd door de procureur-generaal van Californië. Overtredingen kunnen leiden tot civielrechtelijke boetes van maximaal $7.500 per opzettelijke overtreding en $2.500 per onopzettelijke overtreding. Bedrijven krijgen ook te maken met wettelijke schadevergoedingen tot $750 per consument per incident in het geval van datalekken als gevolg van niet-naleving.

De CCPA betekent een belangrijke verschuiving naar meer privacy voor consumenten in het digitale tijdperk. Bedrijven en marketeers moeten de vereisten begrijpen en proactieve stappen ondernemen om naleving te garanderen. Door dit te doen, kunnen ze vertrouwen opbouwen bij consumenten, een concurrentievoordeel behalen en dure boetes vermijden..

Onthoud dat CCPA-compliance niet alleen gaat over het vermijden van boetes—het gaat over het respecteren van de privacy van consumenten en het bevorderen van een cultuur van transparantie en verantwoordelijkheid in de digitale wereld. Met de juiste aanpak kan CCPA-compliance meer zijn dan alleen een wettelijke verplichting; het kan een belangrijke motor zijn voor zakelijk succes in het digitale tijdperk.

Wij zijn de goedkoopste en meest betrouwbare Social Media Marketing dienstverlener die er is

2750 Ballerup, Denmark
info @ smm-world
Neem contact met ons opAlgemene voorwaardenPrivacybeleidOver onsGDPRCCPAModern Slavery ActEDICookiebeleid
Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en de Google Privacybeleidy and Servicevoorwaarden apply.
DMCAComodoTrusted Site
VISA
Mastercard
Maestro
American Express
Bitcoin Ethereum